powrót

Nie mieszaj się w nie swoją wojnę

1

Kazanie wygłoszone 20.10.2019