powrót

Zac Poonen - Dzieła Jezusa i czyny większe od nich

1

2

Zac Poonen - Dzieła Jezusa i czyny większe od nich (The works Jesus did and greater works). Konferencja. Toruń 1 maja 2014

ZE WZGLĘDU NA PROBLEMY TECHNICZNE ZE ŚCIEŻKĄ DŹWIĘKOWĄ NAGRYWANĄ PODCZAS NAGRANIA UMIEŚCILIŚMY NAPISY