powrót

Izrael, Islam i Armageddon

1

Film ukazuje genezę konfliktu arabsko-izraelskiego w świetle Pisma Świętego i wydarzeń politycznych. Choć niektórzy z bohaterów filmu już nie żyją, to jednak ich idea zniszczenia Izraela jest wciąż żywa, a konflikt trwa i zaognia się z każdym rokiem.

źródło: http://tiqva.pl/multimedia/228-izrael-islam-i-armageddon

Chmura tagów

Izrael Video