Szukana fraza: "Czytelnia"

  • Dzisiejsze czasy cechują się wprost niewyobrażalnym postępem w dziedzinie techniki. Postęp jest tak wielki, że nowości sprzed dwóch lat z dziedziny elektroniki trzeba dzisiaj odkładać do lamusa. Tak jest choćby w nowych generacjach komputerów, maszyn cyfrowych, w telekomunikacji. Jednym z wiodących działów w dziedzinie rozwoju jest przemysł zbrojeniowy. Przy okazji różnych konfliktów zbrojnych i ingerencji państw wysoko rozwiniętych, słyszymy o nowych...
  • „Ty zaiste zapalasz pochodnię moją...” Ps. 18,29 Odwołajmy się na chwilę do naszej wyobraźni: Oto nie zapalona pochodnia. Zbliża się do niej jasny płomień. Zapala się pochodnia. Zaczyna świecić tym samym światłem jak płomień, który ją zapalił. Dawid oświadcza, że jego pochodnię (co oznacza jego życie) zapala Bóg, któremu ufa i którego kocha. Cieszy się, że to właśnie Pan Bóg, a nie kto inny zapala pochodnię jego życia. Może więc dalej...
  • „Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”. 1 Kor 4,5 Nasze życie toczy się w dwóch sferach: jawnej i ukrytej. Obie ważne, obie rozległe. Sfera ukryta jest naszą tajemnicą, jest tylko dla nas. Sfera jawna natomiast jest "na sprzedaż", dla innych. Dlatego dokładamy starań, by nasz "towar" był atrakcyjny i...
  • Tak mało o tym piszemy i mówimy. Jakbyśmy się bali tego tematu. A przecież niewiele jest bardziej interesujących tematów, jak właśnie uświęcenie. Brak nauczania o uświęceniu, brak zachęty do uświęconego życia powoduje tragiczną kontrreakcję : coraz śmielej mówi się o rzeczach, które ze świętością nie mają nic wspólnego. Nie chcę tutaj wymieniać imiennie o jakie rzeczy chodzi, ale sądzę, że każdy z nas dostrzega dzisiaj wiele spraw, które niepokoją...
  • „Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie...” Przeczytajmy ten fragment do końca. Jest to swego rodzaju kazanie. Chociaż pisane ponad 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, porusza ono ważne również w XXI wieku, kwestie naszego życia. Jaka szkoda, że takie i podobne w brzmieniu słowa są dzisiaj skrzętnie omijane w głoszeniu zza kazalnicy. Mówi się:...
  • Od dłuższego czasu nosiłem się z myślą by napisać coś na temat seksu w małżeństwie i za każdym razem... odkładałem pióro. Dlaczego? Powodów jest kilka, a najważniejsze to: wydaje się, że do mówienia o tych sprawach upoważniony jest wyłącznie psycholog lub seksuolog, koniecznie sławny i z kilkoma tytułami przed nazwiskiem, problem seksu jest tak wszechstronnie omówiony i zajmuje tak niewzruszoną pozycję, że próba „ruszenia tej...
  • „Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś! Wróć, panno izraelska, wróć do tych swoich miast!” Jer. 31,21. Dobrze jest mieć poustawiane drogowskazy i znaki na swojej drodze. Wtedy się nie zbłądzi. Trudno wyobrazić sobie podróż przez „nieznane” bez oznakowanych autostrad i dróg. Im bardziej czytelne są znaki drogowe tym łatwiej i bezpieczniej się...
  • Warto przeczytać ten fragment i zastanowić się nad nim przez chwilę. Niesie on bowiem niezwykle radosne przesłanie. Jest tu mowa o twierdzach i miastach zuchwalców i tyranów, oraz o tym, że Pan Bóg dokonuje cudu i niszczy te niezdobyte dla człowieka warownie. Prorok dziękuje Bogu za wspaniałe i niezwykłe zwycięstwo. Pomyślmy – z czego cieszył się Izajasz. Czy w naszych, współczesnych czasach, możemy podzielać jego radość i wdzięczność do...
  • Życie nasze jest służbą dla Boga. On nas zbawił i oczyścił. On wyrwał nas ze śmierci. Jesteśmy Jego ludem, nabytym własną krwią Baranka Bożego – Jezusa Chrystusa. Należymy do Niego. Zamysł Boga wobec swojego ludu jest przedstawiony w Iz. 43,21: „Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę” Jednym z najważniejszych naszych zadań jest głosić Bożą chwałę. Głosimy Bożą chwałę nie tylko naszymi ustami (niestety, wielu poprzestaje na tym) lecz przede...
  • „...dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc..” 1Kor. 4,5 Są dwie sfery naszego życia: jawna i skryta. Obie ważne, obie rozległe. Tak już jest w tym świecie, że sfera skryta jest naszą tajemnicą, jest tylko dla nas. Sfera jawna natomiast jest przeznaczona „na eksport”, dla innych. Dlatego dokładamy starań, żeby nasz „towar” był atrakcyjny i ładnie opakowany. Żeby się dobrze...