Szukana fraza: "Czytelnia"

  • Życie ludzi przebiega w ciągłym oczekiwaniu mających nastąpić wydarzeń, spełnienia obietnic, sytuacji, a nawet osobistych marzeń. Sytuacje życiowe prezentują dwa rodzaje oczekiwań. Jeden rodzaj to taki, w którym ludzie w nadziei oczekują, kiedy wreszcie nastąpi ten dzień, ta okoliczność, to wydarzenie i tęsknie tego wyglądają. Drugi rodzaj oczekiwania ma inne wyrażenie, a mianowicie:, Gdy ludzie pełni obaw i strachu spodziewają się nadejścia tragedii, wyroków skazujących...
  • Józef - Boży Posłaniec Józef syn Jakuba i Racheli jest szczególną postacią w gronie biblijnych bohaterów ludzi, których używał Bóg. Był jednym z 12 synów Jakuba, którego ojciec szczególnie miłował to głębokie uczucie miłości do Józefa wynikało z tego, że urodziła go umiłowana żona Rachela. Pewnego dnia czytałem Psalm 105 i zostałem poruszony słowami, które określają tam Józefa, jako Bożego posłańca,...
  • Przyjaciele! Salomon powiedział, że „pożądanie leniwego zabija go” a jeśli tak jest, to jaki owoc wyda lenistwo tych, którzy je pielęgnują w sobie? (Prz 21:25). Inne przysłowie mówi: ,,syn, który zasypia w żniwa przynosi hańbę” (Prz 10:5). Ośmielam się powiedzieć, że człowiekowi nie może przytrafić się większa hańba niż kiedy zobaczy, że oszukał samego siebie i zaprzedał swoją duszę grzechowi tracąc życie wieczne. Jestem pewien, że najkrótszą...
  •  W Ewangelii według Łukasza w 12 rozdziale, w 49 i 50 wersecie czytamy: „Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni”. Te słowa można znaleźć tylko w Ewangelii według Łukasza. Ani jeden z trzech innych ewangelistów nie przekazał nam tej wypowiedzi Pana Jezusa. Interesujący jest ten fakt, że te dwa zdania wyrwały się z ust Jezusa zupełnie nieoczekiwanie w samym środku...
  • W Liście do Galacjan, 6:15, jest napisane: „Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie” [BG].  W tym czasie, gdy te słowa zostały napisane przez apostoła Pawła, między chrześcijanami istniało wiele sporów, kłótni i niezgody z powodu obrzezania. Był to niedobry czas w chrześcijaństwie, gdy ono podzieliło się ze względu na poglądy. Dzieci Boże nie były jednością, zaczęły nadawać różne nazwy swoim...
  • W Ewangelii według Mateusza, 7:13–14, czytamy następujące słowa: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”.  W 1973 roku, sześć lat po rozpoczęciu przebudzenia, ciężko zachorowała nasza najmłodsza współpracownica,...
  • Drodzy przyjaciele! W Księdze proroka Izajasza, 62:6, Bóg przez usta proroka, zwracając się do Swojego ludu, mówi: „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie!”  W tych słowach zadziwiająco wyraźnie i dokładnie wyrażony jest główny cel powołania pracowników Bożych, niosących ludziom dobrą nowinę i wskazujących im drogę do...
  • W Starym Testamencie, w Księdze Jozuego, w 24 rozdziale od 14 wersetu czytamy, co następuje: „Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie; usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za Rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz...
  • Drodzy przyjaciele! Pan położył mi na serce, abym mówił na temat pierwszych trzech rozdziałów Księgi Objawienia, które zawierają dobrze znane każdemu chrześcijaninowi listy do siedmiu zborów.  W pierwszym rozdziale mówi się o tym, że Bóg objawił się znajdującemu się na wyspie Patmos apostołowi Janowi, który był jedynym żyjącym aż do tego czasu apostołem. Krew pozostałych została już wylana za Chrystusa. Zwróciwszy się do Jana,...