Szukana fraza: "Śpiewnik Pielgrzyma"

  • "Śpiewnik Pielgrzyma" W ożywieniu duchowym, jakie nawiedziło Śląsk Cieszyński w pierwszej dekadzie 20 wieku, od początku ogromną rolę odgrywały pieśni duchowe. Nie tylko na wspólnych zgromadzeniach, lecz przede wszystkim w najróżniejszych okolicznościach życia codziennego poszczególnych osób i rodzin. śpiewano w domu, przy pracy, w czasie odpoczynku, podczas wizyt, w podróżach, a nawet w nocy w przerwach między snem. W Dolnym Żukowie,...
  • James M. Black - autor pieśni Kiedy wieczny dzień zaświta 1.Kiedy wieczny dzień zaświta, a czas już zakończy się, Kiedy z grobów Pan zawoła wszystkich Sam, Miliony muszą stanąć przed tron Boga z wszystkich ziem; A gdy Swoich Pan zawoła, będę tam. Ref. Gdy Swych wiernych Pan zawoła, [: Gdy Swych wiernych Pan zawoła, :] Przez zasługę mego Zbawcy będę tam. 2. Gdy zapłonie świat płomieniem sądów w strasznym Pańskim dniu, Wrogom Swoim Idźcie precz! Pan powie...

   materiał video

   materiał audio

  • Carl Boberg - autor pieśni Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże 1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym, A kiedy znów na te narody spojrzę, Którymi Ty wciąż opiekujesz się, Refren: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! 2. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze I widzę gwiazd nieprzeliczony...

   materiał video

   materiał audio

  • Alojz Adlof był znany na przełomie XIX i XX wieku jako człowiek natchniony przez Ducha świętego, obdarowany kaznodzieja, pisarz i poeta z Czech. Adlof urodził się w rodzinie katolickiej pod Karkonoszami i już w latach szkolnych musiał podjąć decyzję dotyczącą wyznania. Pożegnał się z katolicyzmem i w kręgu młodzieży w misyjnym zgromadzeniu w Pradze postanowił świadomie iść drogą za Jezusem. Był wśród pierwszych założycieli wolnego zboru w Pradze (w 1880 roku; prekursor dzisiejszego...
  • Urodził się w rodzinie pastora w Jasbachu, koło Marburga (Niemcy). Po studiach teologicznych u Augustyna Hermanna Francke w Halle (Niemcy), słynnego ojca pietyzmu, był czynnym wychowawcą, kaznodzieją, pastorem w różnych miejscowościach w środkowych Niemczech. Jego pieśni wyrażały nie tylko chwilowe uniesienia, ale wskazywały właściwą postawę w życiu. Nie zgubił się w sprawach drugorzędnych, Betlejem i Golgota odegrały główną rolę w jego życiu. Baranek Boży uwolnił go i...
  • Historia podaje, że Ambroży był wysokim urzędnikiem w północnych Włoszech. Był chrześcijaninem oddanym Bogu, lecz żył bez chrztu. Kiedy w roku 374 zmarł biskup Mediolanu, zaproponowano Ambrożemu w wieku 23 lat przejęcie służby biskupa. W przeciągu 8 dni przyjął chrzest i z gorliwością pisał listy do zborów ówczesnego kościoła. Wprowadził głoszenie kazań w każdą niedzielę, gdyż do tej pory rzadko głoszono kazania w kościołach. Wprowadził również śpiew w...
  • Kiedy James M. Black szedł pewnego dnia przez najuboższą dzielnicę swego rodzinnego miasta Wiliamsport, zobaczył na progu rozpadającego się domu małą ubogą dziewczynkę. Jej wygląd mówił sam za siebie - ubranko to szmatki, a na nóżkach podarte buty. Pochodziła ona z rodziny alkoholików. Ich mieszkania nie można było nazwać "domem", bo na to nie zasługiwało. James zagadnął dziewczynkę i zaprosił do szkółki niedzielnej. Rozżarzyły się tęskniące oczka...
  • Filip Bliss jest autorem wielu pieśni, które są lubiane i śpiewane na całym świecie. Urodził się w rodzinie purytańskiej 9 lipca 1838 roku w górskiej okolicy w Pensylwanii. Jego rodzice byli ubodzy i nie byli w stanie zapewnić dostatecznego wykształcenia swemu synowi. Filip od dzieciństwa żywił wielką miłość do muzyki, a jego ucho było wyczulone na każdy ton słyszany w przyrodzie. Jako siedmioletni chłopiec wydobywał sitowie, które rosło koło domu jego ojca i...
  • Bardzo często w Zborach naszych nabożeństwa mające charakter uwielbiający i dziękczynny rozpoczyna się znaną pieśnią (Ś. P. Nr 15): Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym, A kiedy znów na te narody spojrzę, Którymi Ty wciąż opiekujesz się, Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! Jest to pieśń pełna uwielbienia, które wydobywa się z serca wierzącego człowieka, uwielbienia wielkiego Boga -...