powrót

Święty, Święty, Święty

1

2

“Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego”
(Izajasz 6:3)

Reginald Heber (1783-1826) urodził się w Malpas, Cheshire, w Anglii. W wieku pięciu lat czytał Biblię tak dokładnie, że potrafił podać rozdział i werset na podstawie fragmentu tekstu.

Jego dzieciństwo zostało opisane następująco:

- wyróżniał się słodyczą usposobienia, posłuszeństwa i zaufania do Opatrzności Bożej, które stanowiły o jego charakterze do końca życia. Potrafił czytać biegle Biblię w wieku pięciu lat, a zachłanność z jaką ją studiował i jego niesamowita pamięć zadziwiała jego rodziców. W rzeczy samej, od kiedy nauczył się czytać, jego pasja do książek była nienasycona.

Heber kształcił się w Brasenose College w Oksfordzie, zdobywając wiele nagród z literatury angielskiej i łacińskiej. W 1807 roku został wyświęcony na wikariusza w rodzinnym majątku Hodnet, w Shropshire, gdzie służył przez 16 lat. “Często na kolanach przebywał przy łożach chorych ryzykując swoje życie, gdzie podejmował walkę, twórca pokoju; gdzie tylko poszedł przynosił uwolnienie”.

14 kwietnia 1809 roku, ożenił się z Amelią Shipley w Parafii pod wezwaniem Świętej Marii, w Rhuddlan, w Denbighshire, w Północnej Walii. Amelia była dziedziczką Bodrhyddan w Rhuddlan, gdzie zamieszkali oboje.

To właśnie podczas tych 16 lat, Heber napisał wszystkie swoje hymny. W 1812 roku opublikował mały tomik poezji i rozpoczął pracę nad słownikiem Biblii. W 1815 roku został  wykładowcą na Oksfordzie, a od 1822 roku kaznodzieją w Lincoln’s Inn.

Przyjaciela Jego hymn “Święty, Święty, Święty” (Ś. P. 24) był szczególnie uznany za jeden z najlepszych chrześcijańskich utworów. Melodię do pieśni skomponował w 1861 r oku John Bacchus Dykes (1823-1876)  specjalnie pod słowa Reginald’a Hebera. Hymn został nazwany „Nicaea” ku pamięci Soboru Nicejskiego.

W 1823 roku, po wcześniejszej dwukrotnej odmowie, przyjął nominację na biskupa Kalkuty, która w tym czasie obejmowała całe Indie, Cejlon, a także Australię.

“Parafianie Hodnet odczuwali prawdziwy i głęboki żal po stracie ukochanego pasterza, a bogaci i biedni odbiorcy jego nauk dali mu prezent na rozstanie, jako świadectwo ich miłości i wdzięczności”

Podczas swojej służby, zademonstrował, że posiada wielką umiejętność osądu i zdolności administracyjnych, jak również entuzjazmu i niewyczerpanej energii. Był radosny i dowcipny, ale głęboko ugruntowany w pobożności. Po trzech latach nieustannych podróży i intensywnej pracy misyjnej, Heber zmarł nagle podczas wizyty w Trichinopoly, w Indiach. 3 kwietnia 1826 roku, w wieku 42 lat doznał udaru mózgu podczas kąpieli. Został pochowany w kościele Św. Jana w Trichinopoly.

Podobno w dniu  śmierci ochrzcił 42 osób. Doznał udaru słonecznego po tym jak głosił wielkim rzeszom na otwartej przestrzeni, przeciwko złu, jakim w Indiach jest system kastowy.

Na podstawie http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/Biographies/reginald_heber.htm oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty,_%C5%9Awi%C4%99ty,_%C5%9Awi%C4%99ty

Święty, Święty, Święty

1. Święty, Święty, Święty, Boże niezmierzony,
Oto dzieci Twe, Przedwieczny, kornie wielbią Cię!
Święty, Święty, Święty, w łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza, Tobie chwała, cześć!

2. Święty, Święty, Święty! Ciebie uwielbiają
Cherubowie, Serafowie, patrząc w Twoją twarz.
A zwycięzcy swoje wieńce Ci składają,
Tyś był i jesteś, i na wieki trwasz!

3. Święty, Święty, Święty, choć i w nocy toni
Choć nie widzi ludzkie oko wspaniałości Twej.
Tylko Tyś jest Święty, wszechświat w Twojej dłoni,
Hojny w miłości, mocy chwale Swej!

4. Święty, Święty, Święty, Boże niezmierzony,
Cały wszechświat pragnie uwielbienia hymn Ci wznieść.
Święty, Święty, Święty, w łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza, Tobie chwała, cześć!