Stary, szorstki krzyż (Tam na wzgórzu stał) (Ś.P. 119) – George Bennard

Stary, George Bennard (1873-1958) urodził się w Youngstown, w stanie Ohio, ale wychował się w Iowa. Po nawróceniu na spotkaniach Armii Zbawienia wraz ze swoją żoną, aż do czasu opuszczenia organizacji byli przywódcami brygady.  Następnie po opuszczeniu Armii Zbawienia został ordynowany na duchownego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego – jego wiara i zaangażowanie zawsze spotykały się z podziwem wiernych i współpracowników. Przez ponad czterdzieści lat służył jako wędrowny kaznodzieja przebudzeniowy.

Przeżywając duchowy kryzys, kaznodzieja zaczął zastanawiać się nad współuczestnictwem w cierpieniach chrystusowych oraz rolą krzyża w życiu chrześcijanina i doszedł do wniosku, że jest on czymś więcej niż tylko religijnym symbolem i stanowi sedno Ewangelii.

Jako metodystyczny ewangelista Bennard napisał pierwsza zwrotkę pieśni “Stary szorstki krzyż” (Ś. P. 119) w Albion, w stanie Michigan, jesienią 1912 roku. Jak sam opisuje powstanie pieśni:

„Pomysł pojawił się, gdy przebywałem w Albion, Stan Michigan. Zacząłem pisać „Stary, szorstki krzyż”. Najpierw przyszła melodia, pierwsze słowa były niedoskonałe. Słowa końcowe hymnu stanowiły Bożą odpowiedź na moją własną potrzebę”

Charles H. Gabriel, znany kompozytor hymnów pomógł Bennard’owi ułożyć melodię. Pieśń pierwszy raz publicznie została wykonana 7 czerwca 1913 roku przez chór pięcioosobowy wraz z gitarami w Pokagon, w stanie Michigan.

Opublikowana w 1915 roku pieśń została spopularyzowana w kampaniach ewangelizacyjnych Billy’iego Synday’a przez dwóch członków jego zespołu: Hommer’a Rodeheaver’a (który kupił prawa do utworu za 500 dolarów) i Viginię Asher, którzy prawdopodobnie dokonali jej pierwszego nagrania w 1921 roku.

Hymn “Stary szorstki krzyż” szczególnie odnosi się do doświadczeń chrześcijańskich niż bezpośrednio do oddawania chwały Bogu.

Bennard odszedł na emeryturę do Reed City, w stanie Michigan, gdzie też odszedł do wieczności. Przed domem Bennarda stoi 3,5-metrowy krzyż, na którym umieszczono tabliczkę: „Stary, szorstki krzyż – dom George’a Bennarda, kompozytora naszego ukochanego hymnu”.

Na podstawie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Rugged_Cross oraz http://www.radiopielgrzym.pl/stary-szorstki-krzyz.html

Stary, szorstki krzyż
(Tam na wzgórzu stał)

1. Tam na wzgórzu stal stary, szorstki krzyż.
Strasznych cierpień i hańby znak.
Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan,
Gdy ratował ginący świat.

Ref. O jak kocham ten szorstki krzyż,
Na nim Pan moc piekielną zmógł.
Wszystko składam u Jego stóp,
By się we mnie uwielbił Bóg.

2. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat,
Cudną duszy mej głosi wieść,
Że Baranek zszedł z wyżyn chwały swej
Na Golgotę me grzechy nieść.

3. W szorstkim krzyżu tym, który lśni od krwi,
Widzę Bożej miłości cud.
Bo na krzyżu tym, pośród cierpień zmarł,
Jezus za mnie i ludzki ród.

1

2

3

zgłoś niedziałający link

Cytat dnia

"On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust." Wiele trzeba łaski, aby w Duchu Chrystusowym znieść wynikłe z jakiegoś powodu nieporozumienia lub z miłością ustosunkować się do niesprawiedliwego osądzenia. Nic tak nie kształci charakteru człowieka wierzącego jak to, gdy o nim rozgłaszają złe pogłoski, na które nie zasłużył. Jest to jak potarcie pilnika, który sprawdza czy jesteśmy prawdziwie złotym czy tylko pozłacanym Bożym narzędziem. Bywają ludzie, których ponosi chęć pomszczenia się za swoje osobiste krzywy i prześladowania, skazują się tym samym przez całe swoje życie na stałe, uporczywe zapasy. Życie ich staje się podobne do gniazda os. Mogą osy rozpędzić, ale na pewno ucierpią od ich żądeł i nic nie otrzymają w zamian, bo ich mód jest nie wart tego wysiłku. Gdybyśmy tylko uświadomili sobie jakie błogosławieństwa ukryte są w naszych doświadczeniach, powiedzielibyśmy jak Dawid, gdy mu złorzeczył Szimeji: Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak kazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie.(2 Sm 16,10-11) Niechaj Ten, który gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi (1 P 2,23), daruje nam mocy swego Ducha, abyśmy umieli znosić z pokorą niemiłe doświadczenia." Iz. 53,7 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Warownym Grodem