powrót

O, mów mi, mów o Jezusie

O, mów mi, mów o Jezusie

1

2

3

Frances (Fanny) Crosby - autor pieśni

Frances Jane Crosby (1820-1915), lepiej znana jako Fanny Crosby, jest autorką wielu porywających tekstów. Napisała ich w sumie ponad 8500. Wszystkie te pieśni są świadectwem jej miłości do Jezusa Chrystusa.

Hymn “O, mów mi, mów o Jezusie” (Ś.P. 113) został napisany przez Fanny Corsby w 1880 roku, a muzykę skomponował John R. Sweney. W Śpiewniku Pielgrzyma składa się z pięciu zwrotek, z których trzy pierwsze zostały przetłumaczone na podstawie tekstu napisanego przez Fanny Crosby,  a dwie ostatnie zostały napisane przez tłumacza.

Fanny Crosby powiedziała mając 90 lat: “Moja miłość do Pisma Świętego i dla Jego świętej prawdy jest mocniejsza i bardziej cenna dla mnie w wieku dziewięćdziesięciu lat, niż była, gdy miałam lat dziewiętnaście.”

PJ Miller: “Są dni, w których muszę pamiętać historie o Jezusie i nic poza tym. Odstąpić od studiowania teologii, czy doktrynalnych niuansów, które mogą zająć miejsce przypominaniu sobie historii o Jezusie.”

Artykuł m.in. na podstawie http://www.semicolonblog.com/?p=5358 oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Fanny_Crosby.

O, mów, mi mów o Jezusie

1. O, mów, mi mów o Jezusie,
Słuchać tej wieści bym chciał;
Wpisz ją w me serce i duszę!
Pragnę i ja w Nim mieć dział.
Mów o tej wieści, co brzmiała
Nad Betlejemem i nam:
“Bogu na niebie bądź chwała,
Pokój na ziemi bądź wam!”

Ref. O, mów, mi mów o Jezusie,
Słuchać tej wieści bym chciał;
Wpisz ją w me serce i duszę!
Pragnę i ja w Nim mieć dział.

2. Mów, jak podstępnie a mile
Kusił na puszczy Go wróg
I jako w Bożej On sile
Wszystkie zasadzki złe zmógł.
Mów mi o latach cierpienia,
Potu i krwi mnóstwa strug;
O tym, jak znosił zelżenia,
Gładząc na krzyżu mój dług.

3. Mów, jak na wzgórzu Golgoty
Skonał na krzyżu wśród ran
I jak z grobowej Swej groty
Powstał zwycięsko nasz Pan.
Opisz tę miłość bez miary,
Która wśród cierpień i mąk
Grzesznych zwolniła od kary,
Wiedzie do Ojca ich rąk.

4. Mów mi o tym przyrzeczeniu,
Które Pan uczniom Swym dał,
Mów mi, jak w ich zgromadzeniu
Cud ten naprawdę się stał.
Mów, jak On ochrzcił wspaniale
Duchem i ogniem ten zbór
I jak ku Jego tam chwale
Nowych języków brzmiał chór.

5. Ciebie prosimy o Chryste,
Przez Twe cierpienia i trud:
Stworzyć racz serce nam czyste,
Stwórz poświęcony Ci lud,
- Ochrzcij nas ogniem i Duchem
Mocą przelanej Twej krwi,
Niechaj za Jego podmuchem
Serce i język Cię czci.

Ciebie prosimy o Chryste,
Przez Twe cierpienia i trud:
Stworzyć racz serce nam czyste,
Stwórz poświęcony Ci lud.