powrót

Nagrania z Ustronia

 • 2019-07-08 18:12:11
  Barankowi chwałę cześć (166)

  wersja z 2019 r.

  1. Barankowi chwałę, cześć, Wszyscy wiecznie chcemy nieść, C G C G C
  To potężny z Judy Lew, On zwyciężył przez Swą krew. a d G C
  Chwała Barankowi!
  Cześć Zwycięzcy, starty wróg, Świat u Jego leży nóg. F C d G C
  Zwalcz w mym sercu, Panie mój, Co Twój czysty mąci zdrój, a d
  By zajaśniał obraz Twój! G C

  2. Pan przełamał śmierci noc, Przyniósł cudną życia moc.
  W krwawym boju za nas zmarł I tak głowę węża starł.
  Chwała Barankowi!
  Stratę przez Adama czyn, Nam przywrócił Boży Syn.
  Życie nowe Zeń nam lśni, Więc niech pieśń wdzięczności,czci
  Wiecznie, Panie, płynie Ci!

  3. O, ta łaska, której cud Wiedzie mnie w ojczysty gród!
  O, ta miłość, której zdrój Mnie przekształca w obraz Twój!
  Chwała Barankowi!
  O Zwycięzco w sercu mym, Spal, co nie jest dziełem Twym!
  Śmierci grot złamany wżdy, Świat i piekło pierzcha drży,
  Boś potężnym Królem Ty!

  4. Już korona błyszczy nam, Wnet u Ojca będziem tam,
  Gdzie hymn nowej pieśni brzmi, Przez Twój lud niesiony Ci:
  Chwała Barankowi!
  Barankowi wieczną cześć Zawsze wszyscy chciejmy nieść;
  Nasze w Nim zwycięstwo lśni, Niech mu hymn nasz wzniosły brzmi:
  Wieczne Panie, dzięki Ci!

 • 2019-07-08 18:12:11
  Baranku nasz (122)

  wersja z 2018 r.

  Baranku nasz ! a
  Twe rzesze wielbią ciebie wraz, czy w dzień czy w noc C d E a
  W miłości twej, a Tyś grzech zwyciężył; w śmierci swej ,szatana moc. C d E a
  Alleluja… d a

  Tyś zbawił nas;
  W miłości twej możemy już odpocząć wraz.
  Gotowi tu
  Jak ród kapłański służyć Ci po wieczny czas.
  Alleluja…

  Zwycięstwo już
  Jest nasze w dobry lub zły dzień przez twoją moc.
  Twym śladem wzwyż
  za tobą chcemy iść przez krzyż aż w śmierci noc.
  Alleluja…

  Tęsknimy tu
  Za przyjścia twego sławnym dniem, O Królu nasz,
  Gdy z nami wraz
  zniweczysz możnych świata Ty po wszystek czas.
  Alleluja… da da CG CG da da da

 • 2019-07-08 18:12:11
  Bądź wola Twoja, o Panie mój (69)

  wersja z 2019 r.

  1. Bądź wola Twoja, o Panie mój, C d
  skrusz i przekształtuj w obraz mnie Swój! G C
  Tyś jest garncarzem, jam gliną Twą, C7 F F7
  Chętnie się poddam, byś rządził mną. C G C

  2. Bądź wola Twoja, o Panie mój,
  Doświadcz mnie, Mistrzu, jam uczeń Twój!
  Pragnę w ofierze złożyć Ci się,
  Ty nad śnieg bielszym Sam uczyń mię!

  3. Bądź wola Twoja, o Panie mój, Zabierz me troski,
  rany me zgój! Słabym, lecz Ty masz dla mnie sił dość;
  Dotknij mnie, ulecz, w sercu mym gość!

  4. Bądź wola Twoja, o Panie mój, Wodą żywota serce me pój!
  Niech mię napełni Duch Święty Twój,
  By życia Twego trysł ze mnie zdrój!

 • 2019-07-08 18:12:11
  Błogo mi (130)

  wersja z 2018 r.

  Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, D A D
  Choć burzy zagraża mi szał, h E A
  To jednak we wierze pieśń chwały Mu ślę: D G E A
  „Błogo mi, w Panu mam wieczny dział!” D G A D

  [:Błogo mi:], błogo mi, W Panu mam wieczny dział! D (A) D G A D

  2.Gdy trwogą śmiertelną przejmuje mię wróg
  I grozi mi wciąż jego strzał,
  To wiem, że złośnika Zbawiciel już zmógł,
  Że zupełne zwycięstwo mi dał.
  [:Błogo mi:], błogo mi, W Panu mam wieczny dział!

  3. Baranek już zgładził grzechowy dług mój,
  Gdy za mnie przekleństwem się stał
  I za mnie na krzyżu On żywot dał Swój.
  Moja duszo, nie żałuj Mu chwał!

  4. Już żyję w Chrystusie, On. gwiazdą jest mą,
  W ciemnościach nie będę się bał; Ni męki,
  ni burze zaszkodzić mi śmią,
  W Nim pokoju wiecznego mam dział.

 • 2019-07-08 18:12:11
  Bogaty w każdy cud (25)

  wersja z 2019 r.

  // Bogaty w każdy cud, G
  Bogaty słowem ust G/zmn
  Ty, święty nasz Bóg e D G/zmn
  Bogaty każdy kto, G
  Przebywa tam gdzie Ty, G/zmn
  I strzeże Twych dróg //x2 e D C

  Ty dajesz najcenniejszą D
  Radość w moim życiu, e C
  Obecność świętą Twą. D C
  Ty dajesz mi Swą moc D
  Gdy modlę się w ukryciu, e C
  I składam się do twych stóp. D C

  / Święty Bóg, wszechmogący Jezus G D e
  Uwielbiam Cię, godzien chwały tyś jest / x2 D C A D

  Tak bardzo potrzebuje obecności Twej, F C D G
  Tak bardzo pragnę Cię dziś . F C D
  Tak bardzo oczekuje byś objawił się, F C D G
  Drogi Jezu, proszę przyjdź F C D

  // Święty Bóg, wszechmogący Jezus
  Uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest //x2

 • 2019-07-08 18:12:11
  Boże mój, Ciebie, szukam (Ps. 63) (21)

  wersja z 2018 r.

  Boże mój Ciebie szukam, Ciebie pragnie ma dusza d
  Za Tobą tęskni moje ciało a d
  Jak ziemia zeschła , spragniona, bez wody
  Tak się wpatruję , bym ujrzał Twa chwałę
  Tyś jest mą pomocą, więc Cię błogosławię
  W cieniu twych skrzydeł wołam radośnie !
  Radosnym krzykiem me usta Cię sławią
  Gdy Cię wspominam i myślę o Tobie

  /Będę Cię Jahwe wielbił, ponieważ F C G d
  Lepsza od życia jest łaska Twa, F C G d
  Dziś w mocy Twojej król się weseli, F C G d
  Przyjmij chwałę jego warg /x2 F C d

  …Boże przyjmij chwałę jego warg F C d

 • 2019-07-08 18:12:11
  Chrystus to skarb (161)

  wersja z 2018 r.

  Chociaż przychodzą dni kiedy uciska nas świat a C G F
  Kiedy zniszczyć nas chcę, kiedy cierpimy do łez,
  Kiedy bezradność w nas aż gdzieś do dna, przygnieść nas chce
  Kiedy wciąż nowy cios pozbawia sił i budzi w nas żal,
  Otwórzmy oczy na to że: F G

  Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty.
  By na nas się dziś objawiło, że nic z nas
  Ale Bóg przeogromną ma moc
  Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć
  Bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje
  To nasz duch w każdym dniu odnawia się
  Mamy ten skarb…

  Trochę udręki tej do której dopuszcza Pan
  Wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da.
  Jeśli nie zajmie nam, widzialny świat otwartych serc
  Razem więc patrzymy tam, gdzie wieczność jest choć nie widać jej.
  Otwórzmy oczy na to że:

  Chrystus to skarb…ref. x 2

 • 2019-07-08 18:12:11
  Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz (ŚP. 509) (124)

  wersja z 2018 r.

  1.Daj nam Panie wytrwać w czasie burz, a d a
  Byśmy tam przed Twoim tronem, C G
  Przed rycerstwem niezwalczonym F E
  Wieniec chwały otrzymali już! a d E a

  Ref.: Trzymaj się, trzymaj się! a
  Bracie, siostro wiernym w boju bądź! C G a
  Trzymaj się, trzymaj się, a
  Byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć! C G a

  2.Wąska wiedzie ścieżka w niebios strop;
  Szczęśliw ten kto z niej nie zboczy,
  Kto się grzechem znów nie zbroczy,
  Kto nie padnie pod brzemieniem prób.

  3.Wszystką trwogę, bojaźń świata zmóż,
  Bojaźliwe bowiem ramię
  Mocy piekieł nie przełamie;
  Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz!

  4.W niebo niech się wzniosą myśli twe,
  Patrz, tam Ojciec mieszka mocny;
  On ci wciąż chce być pomocny,
  On miłości ci spojrzenie śle.

 • 2019-07-08 18:12:11
  Drogi kres (185)

  wersja z 2019 r.

  1. Drogi kres coraz wyraźniej bliżej, D G D
  Mijają wieki, lata, pory i dni. D A
  Myśli ma leć do Pana wyżej , D G D
  Wszak widzisz życie tutaj to parę chwil D A D

  2. Nie wiem jak, Pan do mnie dotarł,
  Cieszę się bardzo że On znalazł mnie,
  Choć zapierałem się jak ten idiota,
  Na mnie też okazał miłosierdzie Swe.

  3. Gdy do mnie dotarł ze swym słodkim słowem
  Poznałem, przed Nim nie mogę się skryć,
  I jedna myśl zaprzątnęła mi głowę:
  Że ja ,bez Niego, nie chcę dłużej już żyć.

  4. Przekonał mnie, o Swej wielkiej miłości,
  Która zawiodła Go za mnie na śmierć.
  O grzechu ,sądzie, o sprawiedliwości,
  I że mieszkanie w niebie ma dla mnie też.

  5. O Panie mój ,jesteś taki cudowny!
  Niech Ciebie chwali mój każdy krok.
  Ty niewolnika czynisz swobodnym,
  głuchym słuch przywracasz, a ślepym wzrok.

 • 2019-07-08 18:12:11
  Dzień po dniu (33)

  wersja z 2019 r.

  1. Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili, D e
  Nowych sił udziela mi mój Bóg A D (A)
  Wiem, że Ojciec dziecię swe posili D e
  Żyję więc bez obaw i bez trwóg A D
  Ten, którego miłość nie ma granic D7 G .
  Wie najlepiej, co ma komu dać. A D
  Ból zmieszany jest z radości łzami h e
  Znój i trud, spoczynek błogi ma. A D

  2. Dzień po dniu, mój Pan jest zawsze ze mną
  Gotów wciąż udzielać nowych łask.
  On rozjaśnia moją dolę ciemną.
  W burzy czas posyła słońca blask
  Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać
  Wiernie też zadanie spełnia swe
  Obietnica Jego strach usuwa
  Z każdym dniem posilę siły twe. (H)

  3. Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę. E fis
  Obietnicą Panie ufać Twym H E (H)
  Daj zachować w sercu wiary tyle, E fis
  By nie zachwiać się w tym świecie złym, H E
  Spraw bym mógł pokornie z ręki Twojej E7 A
  Przyjąć każdą z przeznaczonych dróg, H E
  Dzień po dniu przez radość, trud i znoje, cis fis
  Aż osiągnę wreszcie niebios próg. H E

Wybierz z listy

 podcast spotify

podcast itunes