1 Księga Samuela

1

Cytat dnia

"Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom" Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako skromność zdaje się zawierać w sobie pojęcie umiarkowania, a nie kategorycznego wymuszania swych praw. Miłosierdzie i wyrozumiałość są z pewnością cechami wymaganymi od wszystkich, którzy chcą być członkami ciała Pomazańca. Na ile to tylko możliwe, zasadą naszą powinno być wierne wypełnianie wszystkiego, czego wymaga od nas sprawiedliwość, oraz kierowanie się miłosierdziem, gdy domagamy się sprawiedliwości od innych. W ten sposób będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebiesiech, ponieważ On jest dobry i miłosierny nawet dla niewdzięcznych i złych." Filipian 4:5 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Zmartwychwstał Pan (All heavens declares)