powrót

1 Księga Samuela

Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 1 Księgi Samuela.