1 Księga Samuela

1

Cytat dnia

"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg." Chrześcijaninie, zaopatrz się w pociechę. To jest główna treść poselstwa proroka. Świat jest pełen serc potrzebujących pociechy, lecz trzeba być przygotowanym do tego, aby móc służyć w roli pocieszyciela. Przygotowanie to jednak będzie Cię kosztować bardzo drogo, gdyż aby służba Twoja stała się doskonałą będziesz musiał i Ty w swojej kolejności przeżyć te same gorycze, które kruszą niezliczone serca, zalewające się łzami i krwią. I oto Twoje osobiste życie przeobrazi się dla Ciebie w salę szpitalną w której będziesz nabywał poznania sztuki pocieszania drugich. Zostaną Ci zadane rany, abyś przy zawiązywaniu przez Wielkiego Lekarza Twoich ran nauczył się podawać pierwszą pomoc wszędzie, gdzie spotkasz podobnie zranionych. Trwożysz się tym, że padł los właśnie na Ciebie, abyś przeżył tak wyjątkowe cierpienia? Niechaj upłynie spokojnie trochę czasu, a spotkasz wielu porażonych tymże cierpieniem, które dosięgło i Ciebie. A wtedy opowiesz im o swoich cierpieniach i o tej pociesze, która była dana Tobie. I w miarę tego, jak będziesz opowiadał swoje przeżycia i będziesz kładł balsam, którym kiedyś Bóg uleczył Twoje rany. Wtedy podziękujesz Bogu za lekcje, które przyczyniły się do tego, abyś mógł w tym wymiarze stać się pożytecznym dla innych. Nie dlatego pociesza nas Bóg, abyśmy przeżyli pogodnie swe życie, lecz byśmy nauczyli się pocieszać drugich w ich smutku." Iz. 40,1

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Love is not a fight