1 Księga Samuela

1

Cytat dnia

" Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni." Istnieje legenda o pewnym niemieckim baronie, który na swoim zamku nad Renem przeciągnął druty od jednej baszty do drugiej, aby wiatr przeobraził je w eolską harfę. Delikatne wietrzyki igrały wokół zamku, lecz muzyka nie zrodziła się. Ale pewnej nocy rozszalała się niesłychana burza; zadrżały góry i zamek na niej stojący. Baron wyszedł na próg zamku, aby popatrzeć na straszliwy huragan i oto eolska harfa napełniała powietrze dźwiękami, które rozlegały się głośniej niż ryk rozszalałej burzy. Potrzebna była burza, aby wywołać muzykę! Czyż nie znamy ludzi, których życie nie dźwięczało czarującą muzyką w chwilach niezmąconej pomyślności, a gdy burza rozszalała nad nimi, zadziwili swych bliźnich siłą i mocą muzyki? Możesz zawsze polegać na Bogu, że po przeżytych nieszczęściach nastąpi owo później, kiedy Pan sprawi okres tysiąckrotnie bardziej błogosławiony, aniżeli ten, który poprzedzał te doświadczenia. Miej nadzieję w Panu!" Hebr 12,11 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Mighty to save (Dość mocny by zbawić)