1 Księga Samuela

1

Cytat dnia

"Tak niechaj świeci wasza światłość." Nie jest łatwo świecić. Światło powstaje za cenę tego, co je rodzi. Nie paląca się świeca nie świeci. Światło jest poprzedzane spalaniem. Jednak palenie nastręcza myśl o cierpieniu, a my doznajemy zawsze przerażenia w skutek wszystkiego co powoduje ból. Skłonni też jesteśmy przypuszczać, że wtedy przynosimy najwięcej pożytku światu, gdy jesteśmy mocni fizycznie i zajęci gorączkowo jakąś pożyteczną działalnością. A kiedy Bóg wprowadza nas w miejsce pustynne, kładzie na łoże boleści, a organizm nasz wycieńczony jest bólem, kiedy nasze czynne życie zostaje zawieszone wtedy wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie nieużyteczni. Jednakże takie chwile nie są zmarnowanym czasem, jeśli tylko jesteśmy cierpliwi i pokorni. Można bowiem powiedzieć z całą pewnością, że więcej pożytku przynosimy światu i stajemy się dlań większym błogosławieństwem w czasie naszego cierpienia niż wtedy, gdy mniemamy, że wiele robimy. W cierpieniu bowiem Bóg nas zapala, wtedy właśnie uczymy się prawdziwie świecić! Wielu goni za sławą, lecz nie życzy sobie nieść krzyża: chcą świecić, lecz bez palenia się - a przecież ukrzyżowanie poprzedza chwalę!" Mat. 5,16 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Świat nie jest domem mym