powrót

Marek z Wodzisławia - Uczynki - dopowiedzenie

Marek z Wodzisławia - Uczynki - dopowiedzenie

"Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym." (Hbr 6:1-2)

"Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie." (Flp 2:13)

"Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości." (Ga 5:6)

Usługa wygłoszona 24.06.2019r.