powrót

Łukasz z Krakowa - Świadectwo

Łukasz z Krakowa - Świadectwo

"Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich; dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało." (Jud 1:22-23)

"Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności." (Ef 5:1-2)

Świadectwo wygłoszone 26.06.2019r.