powrót

Józef z Kodnia - Świadectwo

Józef z Kodnia - Świadectwo

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." (2Tm 3:16-17)

Świadectwo wygłoszone 23.06.2019r.