powrót

2016

Wybierz z listy

  • 2016-07-12 12:15:15
   "Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego." (2Tm. 2:19) Kazania głoszone podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu  - 25 czerwca 2016 r.

   materiał audio

  • 2016-07-14 08:50:04
   "Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę." (Mat. 13:19) Refleksja wygłoszona podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu - 25 czerwca 2016 r.

   materiał audio

  • 2016-07-14 09:00:09
   "O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!" (Rzym. 11:33) Kazania głoszone podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu  - 26 czerwca 2016 r.

   materiał audio

  • 2016-07-15 11:43:34
   "A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida! A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi. I rzekł im Jezus: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: Tak jest, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy; a Jezus przykazał im surowo, mówiąc:...

   materiał audio

  • 2016-07-16 08:28:47
   "Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich." (Łuk. 11:3b) "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą." (Łuk. 11:9b-10) Kazania głoszone podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu  - 26 czerwca 2016 r.

   materiał audio

  • 2016-07-18 08:46:00
   "Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów." (1 Kor. 10:21) Kazania głoszone podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu  - 27 czerwca 2016 r.

   materiał audio

  • 2016-07-19 08:48:42
   "Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia." (Dan. 1:8) "Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W...

   materiał audio

  • 2016-07-19 21:47:30
   Refleksja wygłoszona podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu - 28 czerwca 2016 r.

   materiał audio

  • 2016-07-20 17:08:27
   "Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą!" (Iz. 40:6-7) "O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą...

   materiał audio

  • 2016-07-21 14:27:20
   Kazania głoszone podczas wczasów rodzinnych w Ustroniu Lipowcu  - 29 czerwca 2016 r.

   materiał audio