powrót
Psalm 59:18 - zdjęcie

Psalm 59:18

"Mocy moja, tobie będę śpiewał, Boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy."
Psalm 59:18