powrót
1 List Jana 2:29 - zdjęcie

1 List Jana 2:29

"Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził."

1 List Jana 2:29