powrót
1 List Jana 2:25 - zdjęcie

1 List Jana 2:25

"A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny."
1 List Jana 2:25