powrót
Psalm 49:13 - zdjęcie

Psalm 49:13

"Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, Podobny jest do bydląt, które giną."
Psalm 49:13