powrót
List do Hebrajczyków 13:6 - zdjęcie

List do Hebrajczyków 13:6

"Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?"
List do Hebrajczyków 13:6