powrót
2 List do Tymoteusza 4:18 - zdjęcie

2 List do Tymoteusza 4:18

"Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen."
2 List do Tymoteusza 4:18