powrót
Księga Kaznodziei Salomona 7:8 - zdjęcie

Księga Kaznodziei Salomona 7:8

"Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek, lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek."
Księga Kaznodziei Salomona 7:8