powrót
Ewangelia Łukasza 7:7 - zdjęcie

Ewangelia Łukasza 7:7

"Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój."
Ewangelia Łukasza 7:7