powrót
Psalm 25:10 - zdjęcie

Psalm 25:10

"Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego."
Psalm 25:10