powrót
List do Hebrajczyków 9:12 - zdjęcie

List do Hebrajczyków 9:12

"Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia."
List do Hebrajczyków 9:12