powrót
List do Hebrajczyków 7:22 - zdjęcie

List do Hebrajczyków 7:22

"O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!"

List do Hebrajczyków 7:22