powrót
Ewangelia Łukasza 6:40 - zdjęcie

Ewangelia Łukasza 6:40

"Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz."
Ewangelia Łukasza 6:40