powrót
Psalm 71:9 - zdjęcie

Psalm 71:9

"Nie odrzucaj mnie w czasie starości, Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!"
Psalm 71:9