powrót
List do Rzymian 15:13 - zdjęcie

List do Rzymian 15:13

"A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego."
List do Rzymian 15:13