powrót
List do Efezjan 2:8-9 - zdjęcie

List do Efezjan 2:8-9

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."
List do Efezjan 2:8-9