powrót
1 List do Tesaloniczan 5:3 - zdjęcie

1 List do Tesaloniczan 5:3

"Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną."
1 List do Tesaloniczan 5:3