powrót
1 Księga Królewska 8:28 - zdjęcie

1 Księga Królewska 8:28

"Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie."
1 Księga Królewska 8:28