powrót
List do Rzymian 6:11 - zdjęcie

List do Rzymian 6:11

"Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."
List do Rzymian 6:11