powrót
5 Księga Mojżeszowa 32:2-3 - zdjęcie

5 Księga Mojżeszowa 32:2-3

"Niech kropi jak deszcz nauka moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, Jak drobny deszcz na świeżą ruń, Jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana głosić będę, Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu."
5 Księga Mojżeszowa 32:2-3