powrót
2 List do Tesaloniczan 2:16 - zdjęcie

2 List do Tesaloniczan 2:16

"A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski,"
2 List do Tesaloniczan 2:16