powrót
1 Księga Samuela 2:7 - zdjęcie

1 Księga Samuela 2:7

"Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i wywyższa."
1 Księga Samuela 2:7