powrót
1 Księga Samuela 2:10 - zdjęcie

1 Księga Samuela 2:10

"Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu, I wywyższy róg Pomazańca swego."
1 Księga Samuela 2:10