powrót
List do Filipian 2:2 - zdjęcie

List do Filipian 2:2

"Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością."
List do Filipian 2:2