powrót
List do Efezjan 6:14 - zdjęcie

List do Efezjan 6:14

"Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości"
List do Efezjan 6:14