powrót
Kaznodziei Salomona 12:14 - zdjęcie

Kaznodziei Salomona 12:14

"Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną— czy dobrą, czy złą."
Kaznodziei Salomona 12:14