powrót
2 List do Koryntian 12:9 - zdjęcie

2 List do Koryntian 12:9

"Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa."
2 List do Koryntian 12:9