powrót
Psalm 62:7 - zdjęcie

Psalm 62:7

"Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję."
Psalm 62:7