powrót
Ewangelia Łukasza 12:12 - zdjęcie

Ewangelia Łukasza 12:12

"Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić."
Ewangelia Łukasza 12:12