powrót
1 List Piotra 5:6 - zdjęcie

1 List Piotra 5:6

"Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego."
1 List Piotra 5:6