powrót
List do Filipian 4:7 - zdjęcie

List do Filipian 4:7

"A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie."
List do Filipian 4:7