powrót
List do Filipian 2:15 - zdjęcie

List do Filipian 2:15

"Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie,"
List do Filipian 2:15