powrót
List do Efezjan 3:20 - zdjęcie

List do Efezjan 3:20

"Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,"
List do Efezjan 3:20