powrót
1 List Piotra 1:16 - zdjęcie

1 List Piotra 1:16

"Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty."
1 List Piotra 1:16