powrót
1 List Jana 2:15 - zdjęcie

1 List Jana 2:15

"Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca."

1 List Jana 2:15