powrót
1 List do Piotra 1:10 - zdjęcie

1 List do Piotra 1:10

"Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce"

1 List Piotra 1:10